Умножение на степени с равни основи.

Идея за урок – 6 клас                      Това не е напълно разработен урок. Тепърва търпи модификация и много скоро ще направя и видео към него. Само да напредна още малко с програмите за обработка на Видео. Лабиринтът също ще бъде преобразуван, Прочетете повече…