• 21.06.2019 г. – Почетно отличие “Неофит Рилски”;
 • 24.05.2019 г. – Старопрестолна грамота от кмета на община В. Търново;
 • 10.05.2019 г. – Диплом за “Учител на годината” – 2019 г. в XXII Национален конкурс на СБУ „Учител на годината“, направление „Млади учители“;
 • 05.2019 г. – участие в театрална постановка “Бацилус Булгарикус”;
 • 2019 г. – Сертификат за “Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми” – НВО – седми клас;
 • 2019 г. – Сертификат за обучител по дигитализация на училищната администрация с Shkolo.bg;
 • 16.01.2019 г. – Изнасяне на открит урок по математика в шести клас на тема “Декартова координатна система – упражнение”;
 • 07-08.12.2018 г. – Удостоверение за преминат курс на обучение на тема “Интерактивни методи на обучение”;
 • 06.12.2018 г. – Удостоверение за преминато обучение на тема “Електронна класна стая в училище”;
 • 5.11.2018 г – Сертификат и удостоверение за успешно преминат курс WordPress basics for teachers”;
 • 1.11.2018 г. – Грамота “Maxima cum laude” от Академичната общност на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. В. Търново;
 • 09.2018 г – Участие в креативен лагер “Глобално училище – глобални мечти”, към ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон”, В. Търново;
 • 13-14.08.2018 г. – Удостоверение за преминато обучение на тема “Портфолио на учителя”;
 • 18.06.2018 г. – Почетна грамота от Ученическия съвет при ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Самоводене, за „Най-деен и креативен учител“;
 • 05.06.2018 г. – Удостоверение за преминато обучение на тема “Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мимслене, въображението и паметта на учениците”;
 • 27.05.2018 г. – Диплом за най-добра поддържаща женска роля от общински празник на театралното изкуство “Звездна завеса”, с. Самоводене
 • 24.05.2018 г. – Старопрестолна грамота от Община Велико Търново за върхови постижения към развитието на образованието в общината по случай – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;
 • 04 – 05.2018 г. – участие в театрална постановка “На шпагат”, гр. В. Търново, НЧ „Напредък“, с. Шемшево;
 • 16.04.2018 г. – Придобиване на ОНС „доктор“ с дисертационен труд на тема „Изследване на някои видове злонамерен софтуер“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”;
 • 03.2018 г. – Международна научна конференция “International Conference for Young Researchers Technical Sciences and Industrial Management”, с доклад на тема „Реализация на антивирусен скенер“, публикуван в специализирано издание на НТС по машиностроене “International Conference for Young Researchers Technical Sciences and Industrial Management”, ISSN 2535-0196, стр.37-39;
 • 12.2017 г. – Международна научна конференция CONFSEC2017, Боровец, с доклад на тема „Някои проблеми в развитието на антивирусен софтуер“, периодично издание „Научни известия на НТС по машиностроене“, ISSN 1310-3946, стр.119-123;
 • 27.11.2017 г. – завършен квалификационен курс по БДП на тема “ Методика на обучението по БДП в българското училище и детската градина”, РУ Русе;
 • 23.11.2017 г. – Участие в иновационен лагер “Туризъм и предприемачество” към ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон”, В. Търново;
 • 20.11.2017 г. – Завършен квалификационен курс на Microsoft на тема „Certified Microsoft Innovative Educator“;
 • 19.10.2017 г. – Участие в екокреативен лагер “Екологичен остров“, към ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон”, В. Търново;
 • 05.06. 2017 г. и 23.06. 2017 г. – участие в театрална постановка „Чакръкчии“ в гр. В. Търново, НЧ „Искра“;
 • 13.05.2016 г. – участие в научна конференция на младите изследователи, ВТУ, гр. В. Търново, с доклад на тема „Зловреден софтуер за мобини устройства и начини за защита“;
 • 27.11. 2015 г. – участие в международна юбилейна научна конференция 25 години „Факултет математика и информатика“, ВТУ, гр. В. Търново, с доклад на тема „Криптиращите вируси – сериозна заплаха за вашите данни“;
 • 2014 г – Удостоверение за участие в работилница за родители “Да пораснем заедно”, организирана по проект на УНИЦЕФ;
 • 27.11.2013 г. – участие и грамота от конкурс за есе на тема „Обичай отечеството си и никога да не пожелаеш и предпочетеш друго отечество от твоето”, гр. Елена (http://elena.acstre.com/currentNews-461-rezultati_ot_konkursa.html);
 • 17.10.2013 г. – участие в научна конференция „Актуални проблеми на сигурността” в НВУ „Васил Левски”, с доклад на тема „Някои проблеми на сигурността при безжични мрежи”. Очаква се публикация в сборник научни трудове на конференцията;
 • 28.09. 2013 г. – участие в научна конференция в гр. Варна с доклад на тема „Защита и премахване на вируси от USB устройства“; докладът е публикуван в списание „Компютъни науки и технологии“ ISSN 1312-3335. Намира се на следния електронен адрес http://cs.tu-varna.bg/images/spisanie_knt/cse_journal_2013_1.pdf, стр. 122;
 • 30.05.2013 г. – участие в студентски конкурс на тема „Моите първи педагогически опити“ и присъдена номинация – специална награда на журито; публикация на есето в „Синергетични модели в образователни технологии”, Г. Гълъбова, П. Конакчиева, Д. Йорданова, Слово, В. Търново 2013 – стр. 117;
 • 10.05.2013 г. – Участие в Юбилейна международна конференция на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” с доклад на тема „ПРОЦЕСИ В ОС WINDOWS И КОМПЮТЪРНИ ВИРУСИ“ (очаква се публикация в списание);
 • 30.09.2011 г. – Защита на дипломна работа на тема “’Видове компютърни вируси. Начини на действие и борба с тях”;
 • 13.09.2010 г.– Участие в евро проект – Europlasment.eu;
 • 09.09.2010 г. – Защита на дипломна работа на тема „Информационен сайт на специалност математика и информатика“ – http://tonimeer.com/sub/peti/index.php;
 • 18.05.2010 г. – сертификат за участие в шеста студентска научна сесия;
 • 06. 2009 г. – участие в студентска олимпиада по математика;
 • 27.05.2009 г. – грамота и награда на ректора в пета научна студентска сесия;
 • 07.06.2008 г. – участие в национална студентска олимпиада по математика;
 • 27.06.2006 г. – грамота за активна дейност в областта на изобразителното изкуство през гимназиалния етап на обучение в профил “Изкуства“ на СОУ “Вичо Грънчаров“;
 • 21.03.2006 г. – грамота за участие и награда в изложба-конкурс за детска рисунка на тема “Пролет“;
 • 22.05.2005 г.– Участие в състезанието-конкурс на тема “Земята – нашият дом“;
 • 22.04.2004 г. – Сертификат за участие в националния конкурс по география “Опазване на природата в моя роден край“, посветен на световния ден на Земята – гр. Севлиево;
 • 13.02.2004 г. – Грамота за участие в областна изложба-конкурс за детска рисунка на тема: “Св. Трифон Зарезан“;
 • 26.03.2003 г. – Грамота от общински конкурс за деткса рисунка на тема: “ С очите си видях бедата“, 1-ва категория от 14-18 години,трета награда;
 • 15.03.2002 г.– Диплом и награда от национална изложба-конкурс за детска рисунка “Децата на България – гарант за опазване на природата и културно-историческото наследство“;
 • 2002 г.– публикация на есе на тема – “Аз и моето семейство“, в. Янтра Днес;
 • 01.03.2003 г. – SHANKAR`S INTERNATIONALCHILDREN`S COMPETITION – P. Beleva has been awarded a Prize for a painting ( New Delhi);
 • 14.02.2001 г. – грамота за участие в изложба-конкурс за детско изобразително творчество “ Трифон Зарезан“, посветена на традиционния празник на лозаря и винаря;
 • 14.02.1999 г.– грамота за участие в изложба-конкурс за детско изобразително творчество “Трифон Зарезан“, посветена на традиционния празник на лозаря и винаря.