Декември 2011 – до 16 Април 2018

На 16.04. 2018 защитен дисертационен труд на тема „Изследване на някои видове злонамерен софтуер“, към катедра по „Информационни технологии“ на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и присъдена ОНС „доктор

01 Октомври 2010 – 30 Юни 2012

ОКС Магистър „Информатика. Информационни системи” – специалист информатик – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” , (Велико Търново)

01 Октомври 2006 – 30 Юни 2010

ОКС Бакалавър – учител по математика и информатика

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” , (Велико Търново)

▪  операционни системи;

▪  психология и педагогика;  

▪  компютърна графика – Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign;

▪  уеб анализ и проектиране – HTML ;

▪  работа с издателската програма ToolBook;

работа с интернет и MS Office – MSWord, MSExcell; MSPowerPoint

15 Септември 1994 – 24 Май 2006

художник – иконограф
СОУ „Вичо Грънчаров” , (Горна Оряховица)

  • компютърна графика с CorelDraw и Photoshop;
  • иконография;
  • скулптура;
  • живопис;
  • графика.